The stylesheet used to power the Sandia Mesa Poal.co sub.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
sandiamesa_fqqh1o 181393afc6 Update 'README.md' 1 rok temu
LICENSE Update 'LICENSE' 1 rok temu
README.md Update 'README.md' 1 rok temu
bluewaverouge.css Add 'bluewaverouge.css' 1 rok temu
bluewaverouge.min.css Add 'bluewaverouge.min.css' 1 rok temu

README.md

Bluewave Rouge

The stylesheet used to power the official Sandia Mesa Poal.co sub.

How to reuse this stylesheet for your Poal.co sub

To reuse this for your Poal.co sub, do the following:

  1. Go to https://code.sandiamesa.com/sandiamesa/bluewaverouge/releases and download 'bluewaverouge.(version).zip'.
  2. Extract the zip folder.
  3. Open bluewaverouge.css in a source code editor such as Notepad++ and make any modifications to it that you need to for your Poal.co sub.
  4. Minify the stylesheet. We recommend using Andrew Chilton's CSS Minifier to do so.
  5. Once you have copied the minified stylesheet to your clipboard, go to your Poal.co sub and click the "Edit Sub Stylesheet" button towards the bottom of the right tab.
  6. Paste your minified stylesheet into the "Custom stylesheet" box and click "Save".

License

Copyright (C) 2020 Sandia Mesa Animation Studios
Bluewave Rouge is licensed under the MIT License.